19.04.2019 г.

СЕМИНАРИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ НА ДОМЕСТИКС ЕООД И МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД:
ПРОГРАМИ

адв. Росен Русков 25.02.2019
Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС
Най - актуалното за промените в данък добавена стойност и правилника за прилагането му
Програма

адвокат Десислава Кръстева CIPP/E, CIPM, адв. д-р Мартин Захариев 26.02.2019
GDPR и промените в Закона за защита на личните данни. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.
Промените в националното законодателство и добри практики
Програма

адвокатски екип „Пенков, Марков и партньори“ 28.02.2019
Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му
Кои са задължените лица, деклариране на действителен собственик, вътрешни правила за контрол и др.
Програма

адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки 01.03.2019
Семинар в София:Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане
Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона
Програма

адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“ 07.03.2019
В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни
Знания в областта на защитата на лични данни, за заемане длъжности и изпълняване функции на DPO
Програма

адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки 26.03.2019
Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане
Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона
Програма

адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ 29.03.2019
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Прилагане на правата върху интелектуална собственост,Авторското право върху произведения на архитектурата и др.
Програма