22.05.2024 г.
<b>Правни и данъчни аспекти по ЗДДС на сделките с недвижими имоти - присъствен и онлайн вариант</b>
  • адв. Росен Русков
  • 22.05.2024

Правни и данъчни аспекти по ЗДДС на сделките с недвижими имоти - присъствен и онлайн вариант

Практически въпроси за избягване на финансови грешки
<b>ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн</b>
  • адв. Росен Русков
  • 05.06.2024

ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн

Понятия, видове доставки на стоки в ЕС, тристранни операции и др.


<b>Данъци върху разходите - онлайн</b>
  • Димитър Войнов
  • 20.06.2024

Данъци върху разходите - онлайн

Социални разходи, фирмени активи за служебни и лични цели, представителни разходи

  • »